3

Geartsje fan de Noeste Hoeve derde plaats twenterkampioenschap op de Centrale keuring 2012 eigenaar Familie Age Okkema te Siegerswoude.

0 comments on “3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s